LAG Sava

Izrada web stranica LAG Sava

Klijent: Lokalno Akcijska Grupa Sava
Date: 15/03/2021

O projektu:

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Web stranica:

www.lagsava.hr