MADE BY:

Izrada web stranica Made By

Klijent: Made By Kreativni Kolektiv
Datum: 21.10.2021.

O projektu:

MADE BY: je kreativni kolektiv iz Zagreba. Glavni cilj udruge je promicanje malih proizvođača rukotvorina iz regije te organizacija sajmova.

Web stranica:

www.madeby-kk.com